Drewniane Podstawki pod modele i figury.
Wooden stands up to models and figures
miniaturebases@wp.pl
Więcej nowości na Facebook'u - Miniaturebases Grzegorz:
More news on Facebook- Miniaturebases Grzegorz:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006030796349

Realizacja zamówień indywidualnych w rozsądnych terminach. Jesteś zainteresowany? Pisz!!
Execution of individual orders within reasonable deadlines. You are interested in?
To write !!